ÜYE GİRİŞİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ ?
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
yayınlar
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ26.10.2021
İş Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ19.10.2021
Hafta Tatili İznine Hak Kazanma, Kullanımı ve Ücreti makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ12.10.2021
Ücret Alacaklarının Ödenmesinde İspat Yükümlülüğü makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ05.10.2021
İdarelerce Ücret Niteliğindeki Ödemelerin Toplu Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ28.09.2021
Özel İstihdam Bürosu’nun Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisinin İptali ve İdari Para Cezası Uygulanması Gereken Haller (III) makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.09.2021
Geçici İş İlişkisi Kurulabilecek Haller ve Yasaklar(II) makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.09.2021
Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi Kurulması ve Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.09.2021
Özel İstihdam Büroları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ31.08.2021
Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Halinde İşçi Ücretlerinde İndirim Yapılabilir Mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ26.08.2021
Hafta Tatili ve Genel Tatil Günü Ücretlerinin Hesaplanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ17.08.2021
İş Kanununa Göre İhbar Tazminatına Hak Kazanılan ve Kazanılamayan Haller makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ10.08.2021
Covid -19 Kapsamında Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Sürelerinin Kıdem Süresine ve Yıllık İzin Sürelerine Etkisi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ03.08.2021
İşçinin Ara Dinlenmesi Süresi ve Uygulama Esasları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ27.07.2021
İşveren, İşçiye/Çalışana Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Aşı Olma Zorunluluğu Getirebilir Mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ06.07.2021
İşyerinde Bilgisayar, İnternet Kullanımı İle E-Posta Yazışmalarının İşveren Tarafından Denetlenmesi ve Konuya Yargının Bakışı makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK29.06.2021
Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ23.06.2021
Ücretlerden ve Tazminatlardan Yapılacak Yasal Kesintiler makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ08.06.2021
Pandemi'de Telafi Çalışması Yapılabilir mi? makaleyi oku
Yazar:Dilek TOSUN02.06.2021
COVID-19 Sürecinde Uzaktan Çalışma Şartları ve Hukuki Durumun İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ25.05.2021
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplamasında Yapılan Yanlışlık makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ18.05.2021
Holding Bünyesinde ya da Şirketler Topluluğunda Geçici İşçi İstihdamı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ10.05.2021
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku Üzerine Bir Bakış makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ03.05.2021 Coronavirüsü (Covid-19) İşçiye Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Verir Mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ22.04.2021 Fazla Çalışma Hesabında Çalışılan ve Çalışılmayan Genel Tatil Günleri makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ15.04.2021 Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Hallerde Sona Erer/ Kesilir ? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK25.03.2021 Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı Hakkında makaleyi oku
Yazar:Dilek TOSUN30.06.2020 Yargıtay Kararları Çerçevesinde İkale Sözleşmesi makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK21.04.2020 Uzaktan Çalışma Kapsamında Olan Çalışanların İş Kazası Durumları makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK07.10.2019 İş Kazalarının İşçinin İşverene Maliyeti Açısından Değerlendirilmesi makaleyi oku
Yazar:Dilek TOSUN24.09.2019 İlk Sigortalılık Tescil Tarihi 08/09/1999 Sonrası Olan Çalışanlar İstifa Etmeleri Halinde Kıdem Tazminatı Alabilir mi? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK09.09.2019 Şirketlerin Bölünmesinin Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yasal Sonuçları Nelerdir? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK05.09.2019 7161 Sayılı Yasa İle Getirilen İhale Konusu İşlerde Tasfiye Veya Devir Sürecinde İşverenlerce Yeni Dosya Açılması Gerekir mi? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK19.08.2019
İşçi Alacaklarına İlişkin Arabuluculuk Kararları Sonrasındaki SGK Yükümlülükleri makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK02.07.2019 Temmuz Ayı Geldi Mali Tatil Konusu Sorulmaya Başladı makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK28.03.2019 2019 Yılı İçin Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteğindeki Farklılıklar makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK28.03.2019 Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalıştırılanlarla İlgili Kolay İşverenlik makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK25.03.2019 Sosyal Güvenlik Mevzuatında Asıl İşveren Alt İşveren Uygulaması makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK11.03.2019 5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesinde 7144 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK05.12.2016 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Muhtasar Beyanname İle Birleştirilmesi ve Belgelerin Vergi Daireleri Üzerinden SGK’ya Gönderilmesi makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK01.09.2016 Sigortalı İşten Ayrılış Nedenleri ve Sigortalı Eksik Gün Nedenleri “Neden Böyle Oldu” makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK05.08.2016 Sigorta Primi Teşvikleri makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK07.01.2016 İşveren Tarafından İşçilerin Akıllı Kartlarına(Yemek Kartları) Yüklenen Yemek Bedelleri Prime Esas Kazanca Dahil Edilir Mi? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK14.10.2015 Emekli Aylığı Almakta İken Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılmamış Bir Ülkede Çalıştırılan Türk İşçilerinden Neden Genel Sağlık Sigortası Primi Kesiliyor? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK14.07.2015 Kısmi Süreli Çalışmada Hafta Tatili makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK20.05.2015 İşçinin Aynı İşverenin -Bir Veya Değişik- İş Yerlerinde Aralıklı Çalışması Durumunda Kıdem Tazminatı makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK12.05.2015 Huzur Hakkı Ödemelerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilme Durumu makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK08.05.2015 Spek Tavanını Aşan Kazançların Primlerinin İadesi makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK30.03.2015 İş Kazası Nedeniyle İstirahatli Olunan Eksik Gün Bildirimi SGK Tarafından Kabul Edilmiyor makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK17.03.2015 Ay İçinde Tam Çalışılmasına Rağmen Gün Sayınızın 30 günden Eksik Olması makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK16.03.2015 Gemilerde Çalışan Personelin Sosyal Güvenlikleri makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK06.03.2015 Hazır halde alınıp satılan işlerde asgari işçilik uygulaması varmıdır? ihale yolu ile ihale mevzuatının farkı nedir? makaleyi oku
Yazar:Kaan GÜRIŞIK20.08.2013 İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi makaleyi oku
Yazar:Cemali ÖZKAN19.08.2013 E- FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ NASIL OLACAK makaleyi oku
Yazar:Orbay ŞİŞLİ06.08.2013 İşverenlerce Yurtdışına Götürülen İşçiler İle 10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine İlişkin Sigorta Prim Teşvikleri makaleyi oku
Yazar:Cemali ÖZKAN16.07.2013 ÖZELGELERE YASA GÜCÜ VERİLDİ makaleyi oku
Yazar:Bülent ERSAN11.06.2013 İNSANIZ BİZ... makaleyi oku
Yazar:Orbay ŞİŞLİ07.06.2013 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine İlişkin İşveren Prim Teşviki makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK14.05.2013 Yeni Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesi ve Genel Olarak İşverenin İbrası makaleyi oku
Yazar:Cemali ÖZKAN14.05.2013 Bireysel Emeklilikle Ilgili Vergilemede Son Durum makaleyi oku
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 4333435 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E Ofis No: 15 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea