ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Okunma Sayısı: 8921717.03.2015Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK
Ay İçinde Tam Çalışılmasına Rağmen Gün Sayınızın 30 günden Eksik Olması

            5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun; Tanımların yer aldığı 3. Maddesinde;

Ay: Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, ayın 15'inden ertesi ayın 15'ine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise ayın 1'i ilâ sonu arasında geçen ve 30 gün olarak değerlendirilen süreyi; Yıl: Ücretleri; her ayın 15'inde ödenen 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılar için, 15 Ocak tarihinden ertesi yılın 15 Ocak tarihine kadar geçen, diğer sigortalılar için ise 1 Ocak ilâ 31 Aralık tarihleri arasında geçen ve 360 gün olarak değerlendirilen süreyi, ifade eder,

Prime esas kazançların yer aldığı 80. Maddesinde, “Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç, sigortalının, bir ay için prime esas tutulan kazancının otuzda biridir. Ancak günlük kazancın hesabına esas tutulan ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış sigortalının günlük kazancı, o ay için prime esas tutulan kazancının ücret aldığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.”

Hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümler uyarınca ayın kaç gün olursa olsun tam çalışılmış olması halinde 30 gün, yılın da 360 gün olduğu anlaşılmaktadır.

Yani ayın tüm günlerinde çalışan bir sigortalı için ay 30, 31, 28 veya 29 gün olsa dahi 30 gün üzerinden bildirilecek, sigorta primleri de yine 30 gün üzerinden ödenecektir.

Aynı sigortalının aynı işverenin veya başka bir işverenin işyerine ay içinde gün sayısı kaybı olmadan yani hiç eksik günü olmaksızın (bir işyerindeki çalışmasını takip eden gün itibariyle diğer işyerine başlamış) geçmiş olması halinde ise fiili durum her zaman 30 gün üzerinden bildirilmesi gibi bir sonucu doğurmamaktadır.

Bunu bir örnekle açıklamak gerektiğinde, bir ayda aynı işverenin işyerinden çıkış verilerek yine aynı işverenin ya da başka bir işverenin yanında çalıştırılmaya başlayan ve gün kaybı olmayan bir sigortalının;

            Ocak ayının 17 sinde A işyerinden çıktığını ve 18 inden itibaren B işyerinde çalışmaya başlaması halinde A işyerindeki gün sayısı 17 gün, B işyerindeki gün sayısı 14 gün olarak bildirilecek, sigortalı o ayda toplamda kuruma 31 gün bildirilecektir. Eğer işveren aynı kişi ise sigortalısını tam çalıştırmasına rağmen işyerini değiştirdiği için 1 günlük fazla bildirim ve prim ödeme sorunu doğacaktır.

Aynı sigortalının şubat ayının 17 sinde A işyerinden çıktığını ve 18 inden itibaren B işyerinde çalışmaya başlaması halinde A işyerindeki gün sayısı 17 gün, B işyerindeki gün sayısı 11 gün (Şubat ayı 28 gün)  olarak bildirilecek, sigortalı o ayda ayın bütün günlerinde çalışmış olmasına rağmen toplamda kuruma 28 gün bildirilmiş olacaktır. Şubat ayının 29 gün olduğu bir yılda da sigortalı toplamda 29 gün bildirilmiş olacaktır.

Aynı sigortalının nisan ayının 17 sinde A işyerinden çıktığını ve 18 inden itibaren B işyerinde çalışmaya başlaması halinde A işyerindeki gün sayısı 17 gün, B işyerindeki gün sayısı 13 gün olarak bildirilecek, sigortalı o ayda toplamda SGK ’ya 30 gün bildirilmiş olacaktır.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşıldığı gibi, ayın tamamında çalışmış olan bir sigortalı için ay içinde işyerini değiştirmiş olması halinde her zaman 30 gün üzerinden bildirim yapılamaması gibi bir sorun yaşanmaktadır. Bu durumun sigortalı bakımından şubat ayının 28 veya 29 gün olmasından kaynaklandığı söylenebilirse de, işveren açısından düşünüldüğünde ayın 31 gün olduğu aylarda fazladan bildirim ve prim ödenmesi gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır.

Bu gibi bir durumun önlenebilmesi için ay içinde farklı işyerlerinde çalışan ancak toplamda ayın tüm günlerinde çalışmış olan sigortalılar bakımından, borçlanma hakkı tanınması veya ayın tam olarak alınmasının sağlanması konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiği düşünülmektedir.

İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea