ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Okunma Sayısı: 878105.08.2016Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK
Sigorta Primi Teşvikleri

SİGORTA PRİMİ TEŞVİKLERİ

Teşvik Adı

Sağladığı Fayda

Şartları

5 Puanlık Hazine İndirimi (5510)

 

İlave 6 Puanlık Hazine İndirimi (6486)

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır.

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen illerde, 4-1/a bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, Hazinece karşılanan söz konusu beş puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ilave 6 puan indirim uygulanmaktadır.

İlave 6 puan teşvik sağlanan yerler:

 

(I) SAYILI LİSTE 

(II) SAYILI LİSTE

(III) SAYILI LİSTE

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

Muş

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

Kırşehir

Sinop

Şanlıurfa

Kütahya

Tokat

Şırnak

Malatya

Tunceli

Van

Nevşehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada ilçeleri

Rize

 

 

Sivas

 

 

Trabzon

 

 

Uşak

 

 

 

a) Ekli (I),(II) ve (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31.12.2020 tarihine kadar, uygulanır.

 

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi

Sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödenmesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması

İlave 6 puanlık teşvikten Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen illerde yararlanılabilmektedir.

5 puanlık indirim için aylık prim ve hizmet belgesinde 5510 kanun türü seçilmelidir.

Birinci guruptaki illerin bildirgedeki kanun türü 46486, ikinci gruptaki illerin 56486, üçüncü guruptaki illerin ise 66486 olacaktır.

Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar için bu teşviklerden yararlanılamaz.

Sigortasız işçi çalıştıranlar 1 yıl bu teşviklerden faydalanamazlar.

Engelli işçi istihdam teşviki (4857)

İşverenlerce istihdam edilen her engelli için (istihdam yükümlülüğü olsun veya olmasın) prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine tarafından karşılanmaktadır.

18 Şubat 2014 tarihinden geçerli olmak üzere gerek zorunlu çalıştırılan özürlü gerekse kontenjan fazlası çalıştırılan özürlü için asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı Hazine'ce karşılanmaya başlanmıştır.

İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermeleri

Sigortalıların tamamına ait sigorta primi sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın tamamını ödemiş olmaları

Çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için 14857 sayılı Kanun türü, seçili APHB vermeleri gerekmektedir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu
Maddesine ilişkin İstihdam Teşviki (6111)


Kapsama giren sigortalıların primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı (prime esas kazanç alt sınırına bağlı olmaksızın), işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Destekten yararlanma süresi  (18-29 Yaş Arası)

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olup belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan 48 ay

Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirip belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan 36 ay

Mesleki yeterlilik belgesi sahibi olmayan, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da İŞKUR tarafından düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmeyen 24 ay

Bu kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay

Destekten yararlanma süresi (29 yaşından büyük erkek sigortalılar yönünden)

Mesleki yeterlik belgesi sahibi veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretimi ya da Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan 24 ay

Bu kişilerin İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları halinde ilave 6 ay

Mesleki yeterlik belgesi almamış veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi ya da İŞKUR işgücü yetiştirme kursunu bitirmemiş, ancak İŞKUR’a kayıtlı işsiz olanlardan dolayı 6 ay süreyle, yararlanılabilecektir

A. Sigortalı yönünden şartlar

1.3.2011 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması

18 yaşından büyük olması,

İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması

Fiilen çalışması

B. İşyeri yönünden şartlar

Özel sektör işverenlerine ait olması

Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki son 6 aylık dönemde ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi ve yasal süresi içerisinde ödenmesi

29 yaşından büyük erkek sigortalının destekten faydalanabilmesi için;

Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmış olması

İşe alındığı tarihten önce veya çalışmakta iken mesleki yeterlik belgesini alması/mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirmesi

İşe alındığı tarihten önce Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitirmiş olması

Sahip olduğu öğrenim veya kurs belgelerinde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmış ve/veya çalışıyor olması gerekmektedir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Öngörülen İstihdam Teşviki (6322)


Büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlardan, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla;

a) Komple yeni yatırımlarda, teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla sağlanan,

b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama tarihinden önceki son 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına teşvik belgesi kapsamında gerçekleşen yatırımla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında desteklenen yatırımlarda söz konusu destek aşağıda belirtilen sürelerde uygulanır.

 

Bölgeler

31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) başlanılan yatırımlar

1/1/2017 tarihinden itibaren

başlanılan yatırımlar

1

2 yıl

2 yıl

2

3 yıl

3 yıl

3

5 yıl

5 yıl

4

6 yıl

6 yıl

5

7 yıl

7 yıl

6

10 yıl

10 yıl

Stratejik yatırımlar için bu destek 6’ncı bölgede on yıl, diğer bölgelerde yedi yıl süreyle uygulanır.

6 ncı bölgede; büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında teşvik belgesine istinaden gerçekleştirilecek yatırımla sağlanan ilave istihdam için, tamamlama vizesi yapılan teşvik belgesinde kayıtlı istihdam sayısını aşmamak kaydıyla, işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilir.

 

Primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutar ile Bakanlıkça karşılanmayan işveren hissesine ait tutarın yasal süresi içerisinde ödenmiş olması şarttır.

Teşvikten yararlanılabilmesi için Ekonomi Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi alınması şarttır.

Kapsamdaki sigortalılar 6322 sayılı Kanun türü seçilerek bildirimde bulunulacaktır. İşverenin bu kanun türünü seçebilmesi için ilgili SGM’den aktivasyon yaptırması gerekir. İşverenler 1, 2, 3, 4 ve 5 inci bölgelerde yer alıyorsa 16322 sayılı, 6 ncı bölgede yer alıyorsa 26322 sayılı, kanun türünü seçmeleri gerekmektedir.

 

 

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine

Sağlanan İstihdam Teşviki (5746)

Teknoloji merkezi işletmelerinde

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

Kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi iş birliği projelerinde

Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde

Çalışan Ar-Ge, tasarım ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin:

Bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır.

Kapsama giren sigortalılara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi hâlinde, tahakkuk eden sigorta primi işveren hissesinin yarısı ile sigortalı hissesinin işverenlerce ödenip ödenmediğine bakılmaksızın, sigorta primi işveren hissesinin diğer yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

İşçiye yapılan ücret dışı ödemeler (ikramiye v.b.) teşvik kapsamı dışındadır. Kapsamdaki personele Ar-Ge dışı çalışmaları nedeniyle ödenen ücretler de teşvik kapsamına girmez.

Teşvikten yararlanma süresi 31.12.2023 tarihine kadardır.

Kapsamdaki işyerlerinin ilgili Kurumlardan alçakları belge ile bağlı bulundukları SGM’ne başvurarak aktivasyon yaptırmaları gerekmektedir.

Kapsamdaki sigortalılarla ilgili aylık prim ve hizmet belgelerinin 5746 sayılı kanun numarası seçilerek verilmesi gerekmektedir.

Muhtaç Kişilerin İstihdam Teşviki (6704)

İşe başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde,

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu tarafından belirlenen nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede,

5510 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesinin (c) bendinin 1 numaralı alt bendi kapsamında bulunanlardan (herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aylık geliri asgari ücretin 1/3’ünden az olanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan 18 yaşını doldurmamış çocuklar)

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak kaydıyla, istihdam edilenlerin sigorta primi işveren hissesinin tamamı spek alt sınırı üzerinden (asgari ücret üzerinden) 1 yıl süreyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacaktır. (Bakanlar Kurulu teşvik süresini 1 yıl uzatmaya yetkilidir.)

İşverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için bu kişilerin işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılının sigortalı ortalamasına ilave olması gerekmektedir.

İşverenlerin teşvikten yararlanabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Kuruma vermeleri, primlerini yasal süresi içerisinde ödemeleri ve Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası/zammı borcunun bulunmaması gerekir.

Sigortasız işçi çalıştıran işverenler 1 yıl bu teşvikten yararlanamazlar.

İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdam Teşviki (5921)

İşsizlik ödeneği alanların istihdamı halinde prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanır.

Sigortalının işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması gerekir.

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olan sigortalının, işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması diğer bir şarttır.

Söz konusu primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve SGK’na ödenmesi gereken diğer primlerinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 uncu
Maddesine ilişkin İstihdam Teşviki (7103)


(17103) İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde ilgili döneme ait günlük brüt asgarî ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı;

(27103) İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, İşsizlik Fonundan karşılanır.

2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanır. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Kuruma engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanır.

 

Teşvikten faydalanmak için;

İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde,  aylık prim ve hizmet belgesinde 17103 kanun türü seçilmelidir.

İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise aylık prim ve hizmet belgesinde 27103 kanun türü seçilmelidir.

A. Sigortalı yönünden şartlar

1.1.2018 ila 31.12.2020 tarihleri arasında işe alınmış olması

18 yaşından büyük olması,

İşe alındığı tarihten önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla çalışmamış olmaması

Fiilen çalışması

B. İşyeri yönünden şartlar

Özel sektör işverenlerine ait olması

Sigortalının, işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılının ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması

Yasal ödeme süresi geçmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması

Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi ve yasal süresi içerisinde ödenmesi

 


İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea