ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Okunma Sayısı: 335728.03.2019Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK
2019 Yılı İçin Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteğindeki Farklılıklar

Bilindiği gibi 2016 yılından bu yana uygulanmakta olan asgari ücret desteğinin  uygulamasında genel olarak  şarlar,  bir önceki yıl içinde aynı aya tekabül eden aydaki  günlük kazancı  tespit edilecek olan tutar veya altında olan  uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalıların  toplam gün sayısının  günlük destek tutarı ile çarpılıp bulunacak toplam tutar kadar cari ay için ödenmesi gereken sigorta primi tutarından mahsup edilmesi suretiyle destekten yararlanılması şeklinde yürütülmektedir.

Ayrıca uygulamanın ayrıntısı  olarak desteğin uygulanacağı yıl içinde tescil edilmiş veya edilecek olan işyerleri bakımından aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal verilme süresi içinde verilmesi, karşılığı sigorta primlerinin yine yasal süresi içinde ödemesi ve kayıt dışı  yada  sahte sigortalı çalıştırmamak  önceki yıllarda tescil edilmiş olan işyerleri bakımından ise primlerin ödenmesi zorunluluğu bulunmadığından prim ödenmesi durumu hariç diğer şartların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2019 yılı için uygulanacak olan asgari ücret desteğinde ise bundan önceki yıllarda uygulanmakta olan asgari ücret destek uygulamasındaki şartlara göre bir önceki yılın  uzun vadeli sigorta kollarından bildirilen ve günlük kazancı 102.-TL nin altında olan  sigortalıların gün sayısının işyerinde 500 sigortalının  altında sigortalı çalıştırılması halinde günlük  5 .-TL, 500  ve üzerinde sigortalı çalıştırılması halinde ise günlük 3,36.- TL ile çarpılması sonucunda bulunacak olan tutar kadar destekten yararlanılması, ayrıca ortalama sigortalı sayısının altında sigortalı çalıştırılan  aylarda destek tutarından yararlanılmaması gibi farklı bir uygulama öngörülmektedir.

2018 yılında bildirim yapılan aylardaki sigortalı sayısının ortalamasının bulunmasında, işyerinin 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayı/dönemi arasında  SGK na bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı ay/dönem aralığında bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmesi suretiyle bulunacaktır. Ortalama sigortalı sayısının küsuratlı çıkması halinde, yarıma kadar kesirler dikkate alınmayacak, yarım ve üzerinde olan kesirler ise tama tamamlanacaktır. Buna göre, ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0 (sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise bir üstü rakama tamamlanacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında bazı aylarda sigortalı çalıştırılmamış olması halinde, ortalama sigortalı sayısı, bildirim yapılmış aylardaki toplam sigortalı sayısının bildirim yapılmış ay/dönem sayısına bölünmek  suretiyle hesaplanacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitinde, gün bildirimi yapılmayan (0 gün bildirilmiş) sigortalılar ile uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılmayanlar dikkate alınmayacaktır. Dolayısıyla, 2, 7, 12, 19, 21, 22, 23, 25, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49 ve 50 nolu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

                Yine, Kuruma bildirilmiş toplam sigortalı sayısının tespiti sırasında, her bir ayda çalışan sigortalı sayısı, ilgili dönemlerde Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde(muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde) kayıtlı sigortalı sayısından iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde(muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde)  kayıtlı sigortalı sayısı düşülmek suretiyle hesaplanacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında düzenlenen belgelerde  bir sigortalının işten ayrılmasını müteakip aynı ay içinde ayrıldığı işyerinde tekrar işe başlamış olması halinde,  sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Adres değişikliği nedeniyle gerek aynı il içinde başka bir ünitenin görev bölgesine ve gerekse bir ilden başka bir ile nakledilen işyerleri bakımından yeni işyeri dosyası tescil edildiğinden, adres değişikliği nedeniyle yeni tescil edilen işyerleri için işyerinin asgari ücret desteğinden nakledilen eski işyeri koşullarına göre yararlanması gerektiğinden,  ortalama sigortalı sayısı hesaplanırken eski işyeri dosyasından yapılan bildirimler dikkate alınacaktır.

Ortalama sigortalı sayısının tespitine esas olan 2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemleri arasında düzenlenen belgelerde , bir sigortalının birden fazla belge türü/kanun türü ile bildirilmiş olması halinde, bu sigortalı için ilgili dönemde iki ayrı kayıt yer almakla birlikte, sigortalı sayısının tespitinde bu nitelikteki kayıtlardan mükerrer olanlar dikkate alınmayacaktır.

Ay içinde Kuruma bildirilmiş sigortalı sayısının tespitinde, ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da hesaplamaya dahil edilecektir.

2018/Ocak ila 2018/Kasım ayları/dönemlerine ilişkin sigortalı sayısında değişikliğe neden olacak şekilde gerek kendiliğinden, gerekse mahkeme ilamına ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere veya Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin(muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin) Kurum tarafından işleme alınma tarihinin 28.2.2019 tarihinden sonra olması halinde söz konusu belgelerdeki sigortalılar günlük asgari ücret desteğinin belirlenmesi için gerekli olan ortalama sigortalı sayısının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea