ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Okunma Sayısı: 426112.05.2015Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK
Huzur Hakkı Ödemelerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilme Durumu

Şirket ortakları, şirket müdürleri ve yönetim kurulu üyelerinin kanunlar açısından belirli sorumluluk ve yükümlülükler bulunmakta olup, bu kişilerin aldıkları bu sorumluluk ve yükümlülükler nedeni ile karşı karşıya kaldıkları riskleri azaltmak amacı ile bu kişilere yapılan ödemeler çeşitli adlarla karşımıza çıkmaktadır. (Örneğin kasa tazminatı, iş riski tazminatı, huzur hakları gibi.)

Bu gibi görevleri yapanlardan hakkı huzur ( toplantı parası) ödenen kişilerin bu görevlerini genellikle seçimle göreve gelmiş olmaları sonucunda yaptıkları ve bu kişiler sigortalı sayılmadıkları cihetle, hakkı huzur alanların durumlarının sigortalılık statülerine göre incelenmesi ve 4/a kapsamında sigortalı addedilmeleri lazım geldiği anlaşıldığı taktirde hakkı huzurun ücret vasfı taşıdığı nazara alınarak prime tabi tutulması gerekmektedir.

Bilindiği gibi 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun  sigortalı sayılanlarla ilgili 4. Maddesinin uygulaması kapsamında maddenin yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden önce şirkete ait bir işyerinden SSK sigortalısı olan (4/a kapsamında) bir kişinin bilahare çalıştığı şirkete ortak olmaları halinde, ortağı oldukları şirketin işyerinden 3. Bir kişinin yapacağı bir görevi bir fiil yapmış olmaları kaydıyla 4/a kapsamındaki sigortalılığını sürdürebilme imkanı varken, maddenin yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden sonra 4/a sigortalısı iken bilahare  ortağı olduğu şirketin işyerinden aynı işi yapsa dahi 4/a kapsamında sigortalılığı sona ermekte ve 4/b kapsamında sigortalı olarak kabul edilmektedir.

Uygulamanın istisnası ise,  1/10/2008 tarihinden önce başlayan ve kesintisiz olarak devam eden 4/a sigortalılıklarını devam ettirenler bakımından herhangi bir değişiklik yapılmamış, ayrıca 1/3/2011 tarihinden sonra şirket ortaklığı nedeniyle 4/b li olan bir kişinin başka bir işverenin yanında hizmet akdine istinaden çalıştırılması halinde 4/a sigortalılığı 4/b sigortalılığına göre zorunlu hale gelmiştir.

Bu açıklamalar göre, şirket ortağı olan;

Anonim şirketin yönetim kurulu üyeleri, 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında yani hizmet akdine bağlı olarak, yönetim kurulu üyesi olduğu şirkette çalışıyorlarsa, bu kişilere yapılan hakkı huzurların sigorta primine tabi tutulması gerekmekte, yönetim kurulu üyelerinin, 5510 sayılı Kanunun 4/b maddesi kapsamında sigortalı olması halinde ise bu kişilere yapılan hakkı  huzur  ödemelerinin sigorta primine tabi tutulmaması gerekmektedir.

           Limited şirketlerde her ortak zaten müdür sıfatını taşıdıkları için bu görevleri nedeniyle değil,  1/10/2008 tarihinden önce 3. Bir kişinin yapacağı bir işi yapmış olmaları ve önce SSK kapsamındaki sigortalılığının başlamış olması koşulu ile 4/a kapsamındaki sigortalılıklarının devam ettirebildiklerinden, bu kişilere yapmış oldukları görevleri nedeniyle huzur hakkı adı altında ödeme yapılması durumunda huzur hakkı sigorta primi kesintisine tabi tutulacaktır. Ayrıca limited şirketlerde müdürlük sıfatını taşıyan kişinin şirketin ortağı olmaması halinde de kendisine huzur hakkı adı altında yapılan ödemeler sigorta primi kesintisine tabi tutulacaktır.

                Ancak yukarıda da belirtildiği gibi limited şirket ortakları müdür sıfatına kanunen zorunlu olarak tabi olduklarından yine yukarıda belirtildiği gibi 1/10/2008 tarihinden sonra kendi ortağı oldukları şirketten 4/a kapsamında sigortalı olamamakta, dolayısıyla 4/b kapsamındaki bu kişilere  huzur hakkı adı altında ödeme yapılması halinde de bu ödemeler sigorta primi kesintisine tabi tutulmamaktadır.

Sonuç olarak, anonim şirketlerin ve Limited şirketlerin Huzur hakkı ödemelerinde ödemeyi yapmış oldukları ortaklarının sigortalılık statülerine bakarak huzur haklarının prime tabi tutulup tutulmayacağı hususunu belirlemeleri gerekmektedir.
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea