ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
mevzuatlar <<< geri dön...
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Uygulamaları / Genelge
TARİH
SAYI
KONU
İNDİR
TARİH
07.07.2022
SAYI
2022/014
KONU
2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları
İNDİR
TARİH
06.07.2022
SAYI
2022/13
KONU
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
21.06.2022
SAYI
2022/11
KONU
2011/13 Sayılı Genelge
İNDİR
TARİH
09.03.2022
SAYI
2022/6
KONU
Türkiye- Kuzey Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
EKLER
EK 1
TARİH
11.02.2022
SAYI
2022/3
KONU
5510 sayılı Kanunun Ek 20 nci Maddesi Kapsamında Prim Teşviklerinden Yararlanma
İNDİR
TARİH
25.01.2022
SAYI
2022/2
KONU
2016/16 numaralı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
07.01.2022
SAYI
2022/1
KONU
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
10.11.2021
SAYI
2021/38
KONU
Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligat İşlemleri
İNDİR
TARİH
03.11.2021
SAYI
2021/37
KONU
2013/11, 2018/38 ve 2021/02 Sayılı Genelgelerde Değişiklik Yapılması
İNDİR
TARİH
21.10.2021
SAYI
2021/36
KONU
2020/20 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
İNDİR
TARİH
14.10.2021
SAYI
2021/34
KONU
Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
11.10.2021
SAYI
2021/33
KONU
2021/6 sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
17.09.2021
SAYI
2021/32
KONU
Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
İNDİR
TARİH
09.09.2021
SAYI
2021/30
KONU
Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Uygulama Dönemi Başlangıç Değişikliği
İNDİR
TARİH
16.08.2021
SAYI
2021/28
KONU
Asgari Ücret Desteği
İNDİR
TARİH
12.08.2021
SAYI
2021/27
KONU
Sahte, Kontrollü Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler
İNDİR
TARİH
19.07.2021
SAYI
2021/26
KONU
Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu
İNDİR
TARİH
14.07.2021
SAYI
2021/25
KONU
Yabancı Ülke Vatandaşlarının Kronik Hastalıklarına İlişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenmesi
İNDİR
TARİH
09.07.2021
SAYI
2021/24
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği
İNDİR
TARİH
02.07.2021
SAYI
2021/23
KONU
Aylığa Hak Kazanma Koşullarının Oluşmadığının Aylık Bağlandıktan Sonra Tespiti
İNDİR
TARİH
21.06.2021
SAYI
2021/22
KONU
Türkiye-Polonya Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
15.06.2021
SAYI
2021/21
KONU
5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
İNDİR
TARİH
09.06.2021
SAYI
2021/20
KONU
7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması
İNDİR
TARİH
31.05.2021
SAYI
2021/19
KONU
Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili
İNDİR
TARİH
27.05.2021
SAYI
2021/18
KONU
2018/8 Sayılı Genelge Değişikliği
İNDİR
TARİH
06.05.2021
SAYI
2021/15
KONU
Türkiye-Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
06.05.2021
SAYI
2021/16
KONU
5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrası
İNDİR
TARİH
30.04.2021
SAYI
2021/14
KONU
4447 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
İNDİR
TARİH
27.04.2021
SAYI
2021/13
KONU
2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
16.04.2021
SAYI
2021/12
KONU
2020/45 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılması
İNDİR
TARİH
16.04.2021
SAYI
2021/10
KONU
4/1-(c) Mevzuat Değişiklikleri ve Uygulamada Tereddütlü Konuların Açıklanması
İNDİR
TARİH
16.04.2021
SAYI
2021/11
KONU
Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri
İNDİR
TARİH
01.04.2021
SAYI
2021/9
KONU
2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
31.03.2021
SAYI
2021/8
KONU
İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge
İNDİR
TARİH
22.03.2021
SAYI
2021/7
KONU
Türkiye - Moğolistan Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
19.03.2021
SAYI
2021/6
KONU
Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
10.03.2021
SAYI
2021/5
KONU
Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı
İNDİR
TARİH
16.02.2021
SAYI
2021/4
KONU
2021 Yılı Taşra Performans Hedefleri
İNDİR
TARİH
11.02.2021
SAYI
2021/3
KONU
Meslek Mensupları Bakımından Beyannamenin Ertelenmesi
İNDİR
TARİH
10.01.2021
SAYI
2021/2
KONU
Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri
İNDİR
TARİH
06.01.2021
SAYI
2021/1
KONU
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
29.12.2020
SAYI
2020/53
KONU
Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
22.12.2020
SAYI
2020/52
KONU
2020/45 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılmas
İNDİR
TARİH
11.12.2020
SAYI
2020/51
KONU
Kısa Süreli Çalışmaya Tabi İşler
İNDİR
TARİH
26.11.2020
SAYI
2020/49
KONU
4447 sayılı Kanunun Geçici 28 inci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
İNDİR
TARİH
26.11.2020
SAYI
2020/50
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 27 nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
İNDİR
TARİH
20.11.2020
SAYI
2020/48
KONU
Türkiye - İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
19.11.2020
SAYI
2020/47
KONU
Türkiye - Slovakya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
18.11.2020
SAYI
2020/46
KONU
5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
İNDİR
TARİH
17.11.2020
SAYI
2020/45
KONU
7256 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırılması
İNDİR
TARİH
09.11.2020
SAYI
2020/44
KONU
Türkiye-Kırgız Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
19.10.2020
SAYI
2020/42
KONU
2018/17 Sayılı Genelge Değişikliği
İNDİR
TARİH
07.10.2020
SAYI
2020/41
KONU
2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
30.09.2020
SAYI
2020/40
KONU
Türkiye - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
08.09.2020
SAYI
2020/38
KONU
Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
01.09.2020
SAYI
2020/37
KONU
Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
27.08.2020
SAYI
2020/36
KONU
Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
27.08.2020
SAYI
2020/35
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
İNDİR
TARİH
19.08.2020
SAYI
2020/34
KONU
Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
06.08.2020
SAYI
2020/33
KONU
Türkiye-Kore Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
05.08.2020
SAYI
2020/32
KONU
Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
05.08.2020
SAYI
2020/31
KONU
Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
28.07.2020
SAYI
2020/30
KONU
Türkiye - Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
27.07.2020
SAYI
2020/29
KONU
Türkiye - Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
27.07.2020
SAYI
2020/28
KONU
Türkiye - Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı
İNDİR
TARİH
14.07.2020
SAYI
2020/27
KONU
Türkiye-Çekya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
09.07.2020
SAYI
2020/26
KONU
Türkiye - Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
03.07.2020
SAYI
2020/25
KONU
Türkiye Cumhuriyeti - Birleşik Krallık Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
19.06.2020
SAYI
2020/21
KONU
2013/11 sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
18.06.2020
SAYI
2020/20
KONU
İşveren İşlemleri Genelgesi
İNDİR
TARİH
17.06.2020
SAYI
2020/19
KONU
Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
16.06.2020
SAYI
2020/18
KONU
Türkiye-Moldova Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
08.06.2020
SAYI
2020/17
KONU
Türkiye / Bosna-Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
22.05.2020
SAYI
2020/16
KONU
Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
21.05.2020
SAYI
2020/15
KONU
2018/38 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması
İNDİR
TARİH
11.05.2020
SAYI
2020/13
KONU
Türkiye-Sırbistan Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
11.05.2020
SAYI
2020/14
KONU
Türkiye-Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
07.05.2020
SAYI
2020/12
KONU
Koronavirüs (COVID-19)
İNDİR
TARİH
21.04.2020
SAYI
2020/10
KONU
Asgari Ücret Desteği
İNDİR
TARİH
01.04.2020
SAYI
2020/08
KONU
İdari Para Cezası Genelgesi
İNDİR
TARİH
23.03.2020
SAYI
2020/06
KONU
Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
02.03.2020
SAYI
2020/04
KONU
Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
02.03.2020
SAYI
2020/05
KONU
SGK Borç Sorgusu
İNDİR
TARİH
13.02.2020
SAYI
2020/03
KONU
7196 Sayılı Kanunun Geçici 79 uncu Maddesi
İNDİR
TARİH
29.01.2020
SAYI
2020/02
KONU
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
27.01.2020
SAYI
2020/01
KONU
506 Sayılı Kanunun Geçici 20 nci Maddesine Tabi Sandıkların Beş Puanlık İndirim Uygulaması
İNDİR
TARİH
23.09.2019
SAYI
2019/20
KONU
2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
01.09.2019
SAYI
2019/18
KONU
Özel Kanun Hükümlerine Göre Bağlanan Aylık ve Yapılan Ödemelere İlişkin Genelge
İNDİR
TARİH
23.08.2019
SAYI
2019/17
KONU
Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim İşlemleri
İNDİR
TARİH
15.08.2019
SAYI
2019/16
KONU
Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri
İNDİR
TARİH
30.05.2019
SAYI
2019/15
KONU
5510 Sayılı Kanunun Ek 16'ncı Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları
İNDİR
TARİH
24.05.2019
SAYI
2019/14
KONU
Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
İNDİR
TARİH
24.05.2019
SAYI
2019/13
KONU
Türkiye-Macaristan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Hakkında
İNDİR
TARİH
21.05.2019
SAYI
2019/11
KONU
2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
21.05.2019
SAYI
2019/12
KONU
2016/21 Sayılı Genelge'de Değişiklik
İNDİR
TARİH
16.05.2019
SAYI
2019/10
KONU
Şirket Kuruluşu Aşamasında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri
İNDİR
TARİH
07.05.2019
SAYI
2019/09
KONU
2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
22.03.2019
SAYI
2019/07
KONU
4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesi uyarınca ücret, prim desteği
İNDİR
TARİH
22.03.2019
SAYI
2019/08
KONU
Asgari Ücret Desteği
İNDİR
TARİH
05.03.2019
SAYI
2019/06
KONU
5510 Sayılı Kanunun Ek-9 Uncu Maddesi Kapsamında Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalışanlar
İNDİR
TARİH
17.01.2019
SAYI
2019/02
KONU
Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarları
İNDİR
TARİH
11.01.2019
SAYI
2019/01
KONU
7143 Sayılı Kanunun Geçici İkinci Maddesi Kapsamında Yapılacak İşlemler Hakkında
İNDİR
TARİH
15.11.2018
SAYI
2018/38
KONU
Emeklilik İşlemleri
İNDİR
TARİH
15.11.2018
SAYI
2018/39
KONU
6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesine İlişkin Tecil Ve Taksitlendirme İşlemleri
İNDİR
TARİH
05.10.2018
SAYI
2018/35
KONU
2018/26 Sayılı Genelgenin Bazı Maddelerinin İptal Edilmesi Hakkında
İNDİR
TARİH
18.09.2018
SAYI
2018/32
KONU
2012/27 Sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
04.09.2018
SAYI
2018/31
KONU
2011/53 Sayılı Genelgeye 6183 Sayılı Kanunun 74/A Maddesi İle İlgili Hususların Eklenmesi
İNDİR
TARİH
31.08.2018
SAYI
2018/30
KONU
Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi
İNDİR
TARİH
19.07.2018
SAYI
2018/28
KONU
Genç Girişimci Teşvik Uygulaması
İNDİR
TARİH
19.07.2018
SAYI
2018/27
KONU
Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri
İNDİR
TARİH
27.06.2018
SAYI
2018/24
KONU
Rücu Alacaklarının 7143 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması
İNDİR
TARİH
22.06.2018
SAYI
2018/22
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 19 Uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
İNDİR
TARİH
22.06.2018
SAYI
2018/23
KONU
5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
İNDİR
TARİH
21.06.2018
SAYI
2018/20
KONU
Asgari Ücret Desteği
İNDİR
TARİH
21.06.2018
SAYI
2018/21
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 20’nci Maddesinde Yer Alan Prim Desteği
İNDİR
TARİH
06.06.2018
SAYI
2018/19
KONU
7143 Sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırması
İNDİR
TARİH
06.06.2018
SAYI
2018/19
KONU
7143 Sayılı Kanun Uyarınca Kurum Alacaklarının Yapılandırması Hakkında Genelge Ekleri
İNDİR
TARİH
04.06.2018
SAYI
2018/18
KONU
Otomatik Tescil Edilen İnşaat İşyerlerinde Araştırma İşlemi
İNDİR
TARİH
30.05.2018
SAYI
2018/17
KONU
Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma
İNDİR
TARİH
20.03.2018
SAYI
2018/11
KONU
Otomatik İşyeri Tescili
İNDİR
TARİH
02.03.2018
SAYI
2018/09
KONU
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Değişiklikleri (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
05.02.2018
SAYI
2018/06
KONU
Sahte, Kontrollü ve Şüpheli İşyerleri İle İlgili Yapılacak İşlemler
İNDİR
TARİH
25.01.2018
SAYI
2018/04
KONU
Kayıt Dışı İstihdam Genelgesinde Değişiklik
İNDİR
TARİH
25.01.2018
SAYI
2018/05
KONU
Kadroya Geçirilecek Alt İşveren İşçileri
İNDİR
TARİH
24.01.2018
SAYI
2018/03
KONU
Barkodlu İlişiksizlik Belgeleri
İNDİR
TARİH
24.01.2018
SAYI
2018/02
KONU
Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
29.12.2017
SAYI
2017/32
KONU
Süresi İçerisinde Yapılmayan Tarım Tescilleri
İNDİR
TARİH
27.12.2017
SAYI
2017/30
KONU
2011/53 Sayılı Genelgenin Tebliğ İşlemleri ve Süreler İle İlgili Bölümlerinde Değişiklik Yapılması
İNDİR
TARİH
28.09.2017
SAYI
2017/25
KONU
Yersiz Ödemelerin Tahsili (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
25.09.2017
SAYI
2017/26
KONU
2017-26 Sayılı Genel Sağlık Sigortası Sağlık Aktivasyon İşlemleri Genelgesi
İNDİR
TARİH
07.07.2017
SAYI
2017/24
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada Yeni Uygulama
İNDİR
TARİH
19.06.2017
SAYI
2017/22
KONU
Kurum Rücuen Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması
İNDİR
TARİH
08.06.2017
SAYI
2017/21
KONU
Kurum Alacaklarının 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılandırılması
İNDİR
TARİH
08.05.2017
SAYI
2017/19
KONU
2015-25 Sayılı Genelgede(Kayıt dışı istihdam ile mücadele) Değişiklik
İNDİR
TARİH
14.04.2017
SAYI
2017/18
KONU
Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama
İNDİR
TARİH
10.04.2017
SAYI
2017/17
KONU
2017/10 Sayılı Genelgede(687 Sayılı KHK Sigorta Prim Teşviki) Değişiklik
İNDİR
TARİH
10.04.2017
SAYI
2017/16
KONU
6824 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak Genel Sağlık Sigortasına İlişkin İşlemler
İNDİR
TARİH
13.03.2017
SAYI
2017/11
KONU
2016/21 Sayılı Genelgede(Kısa Vadeli Sigorta Prim Kolları) Değişiklik
İNDİR
TARİH
02.03.2017
SAYI
2017/10
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği
İNDİR
TARİH
01.03.2017
SAYI
2017/09
KONU
Asgari Ücret Desteği Hakkında
İNDİR
TARİH
16.02.2017
SAYI
2017/07
KONU
Sigorta Primlerinin Ertelenmesi
İNDİR
TARİH
16.02.2017
SAYI
2017/06
KONU
6770/26 Maddesi İle 6736 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 2 Nci Madde Kapsamında Yapılan Yeni Uygulamalar
İNDİR
TARİH
15.02.2017
SAYI
2017/05
KONU
Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
10.01.2017
SAYI
2017/01
KONU
2013/11 Sayılı Genelgede Değişikilik
İNDİR
TARİH
19.12.2016
SAYI
2016/29
KONU
6745 Sayılı Kanun gereğince 2012/2 sayılı Genelgede Değişiklik
İNDİR
TARİH
29.11.2016
SAYI
2016/28
KONU
2016/28 Sayılı Genelge İcra ve İflas Takiplerine Konu Kurum Alacaklarının Taksitlendirilmesi
İNDİR
TARİH
24.11.2016
SAYI
2016/26
KONU
5510 Sayılı Kanunun 4/1-B Kapsamındaki Sigortalılar Hakkında Beş Puanlık Prim İndirimi
İNDİR
TARİH
11.11.2016
SAYI
2016/25
KONU
2016/18 Sayılı Genelde Yapılan Değişikliklere İlişkin 2016/25 Sayılı Genelge
İNDİR
TARİH
26.10.2016
SAYI
2016/24
KONU
Yazılım Talep Yönetimi Sistemi
İNDİR
TARİH
18.10.2016
SAYI
2016/23
KONU
2886/4734 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında "Özel"den "Özel"e Verilen İşlerde, Aynı İşyeri Dosyasından İşlem Yapılması
İNDİR
TARİH
04.10.2016
SAYI
2016/22
KONU
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Prim ve İPC Borçlarına İlişkin Kapsamın Genişletilmesi
İNDİR
TARİH
29.09.2016
SAYI
2016/21
KONU
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları(Güncel)
İNDİR
TARİH
01.09.2016
SAYI
2016/20
KONU
2013/11 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik
İNDİR
TARİH
22.08.2016
SAYI
2016/18
KONU
Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması
İNDİR
TARİH
04.08.2016
SAYI
2016/17
KONU
Hukuk Servislerinin İhtiyaçları
İNDİR
TARİH
02.08.2016
SAYI
2016/16
KONU
FETÖ/PDY Kapsamında Kapatılan İşyerleri
İNDİR
TARİH
19.07.2016
SAYI
2016/15
KONU
Kurum Personelinin Sorumluluğu
İNDİR
TARİH
23.06.2016
SAYI
2016 / 13
KONU
KDV Mahsubu İle Prim Ödeyenlerin Borcu Yoktur Belgesi Talepleri
İNDİR
TARİH
22.06.2016
SAYI
2016 / 12
KONU
Altın Bedelleri
İNDİR
TARİH
17.05.2016
SAYI
2016 / 09
KONU
60 (g) Kapsamındaki Genel Sağlık Sigortalılarının 25 Yaşından Önceki Prim Borçlarının Tahsilinden Vazgeçilmesi
İNDİR
TARİH
05.04.2016
SAYI
2016/08
KONU
2013/30 Sayılı Genelge
İNDİR
TARİH
29.03.2016
SAYI
2016/07
KONU
2016 Yılı Taşra Performans Hedefleri
İNDİR
TARİH
11.03.2016
SAYI
2016 / 06
KONU
Lise/dengi Öğrenim ve Yükseköğrenim Mezunu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası
İNDİR
TARİH
12.02.2016
SAYI
2016 / 05
KONU
Türkiye - Karadağ Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
10.02.2016
SAYI
2016 /04
KONU
Asgari Ücret Desteği
İNDİR
TARİH
28.01.2016
SAYI
2016/03
KONU
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
05.01.2016
SAYI
2016 / 01
KONU
4447 Sayılı Kanunun Geçici 15 inci Maddesinde Öngörülen Sigorta Primi Desteği
İNDİR
TARİH
31.12.2015
SAYI
2015/28
KONU
2014/28 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik
İNDİR
TARİH
15.12.2015
SAYI
2015 / 27
KONU
Sağlık Hizmet Sunucularının İş Kazası Ve Meslek Hastalığı Bildirimi Hakkında
İNDİR
TARİH
11.11.2015
SAYI
2015 / 25
KONU
Kayıtdışı İstihdamla Mücadele
İNDİR
TARİH
17.09.2015
SAYI
2015/23
KONU
Çalışma Gücü Kaybı ile Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı Tespit İşlemleri
İNDİR
TARİH
01.09.2015
SAYI
2015/22
KONU
6645 Sayılı Kanunda Yer Alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları
İNDİR
TARİH
01.09.2015
SAYI
2015/21
KONU
Türkiye- Kore Sosyal Güvenlik Anlaşması
İNDİR
TARİH
07.07.2015
SAYI
2015/19
KONU
2013/11 Sayılı Genelge
İNDİR
TARİH
24.06.2015
SAYI
2015/18
KONU
HUYAP
İNDİR
TARİH
14.06.2015
SAYI
2015/17
KONU
Kurum rücuen alacaklarının Geçici 64 üncü madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
İNDİR
TARİH
04.06.2015
SAYI
2015/16
KONU
2011/13 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik
İNDİR
TARİH
22.05.2015
SAYI
2015/15
KONU
2014-28 Sayılı Genelge'de Yapılan Değişiklik
İNDİR
TARİH
07.05.2015
SAYI
2015/14
KONU
Genel Sağlık Sigortası İdari Para Cezası
İNDİR
TARİH
04.05.2015
SAYI
2015-13
KONU
4/b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması
İNDİR
TARİH
09.04.2015
SAYI
2015/12
KONU
Devamlı İşyeri Sigortalıları ile Yapılan İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması
İNDİR
TARİH
08.04.2015
SAYI
2015/11
KONU
2014/26 Sayılı Genelgede GSS Süreleriyle İligili Yapılan Değişiklikler
İNDİR
TARİH
19.03.2015
SAYI
2015/10
KONU
Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Yönelik Yararlanma Talepleri
İNDİR
TARİH
04.03.2015
SAYI
2015/09
KONU
3201 sayılı Kanunun uygulanması
İNDİR
TARİH
17.02.2015
SAYI
2015/08
KONU
6552 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi kapsamındaki kuruluşların borçları
İNDİR
TARİH
02.02.2015
SAYI
2015/06
KONU
Almanya kaza sigortalılarının protez temini
İNDİR
TARİH
23.01.2015
SAYI
2015/04
KONU
Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar
İNDİR
TARİH
15.01.2015
SAYI
2015/02
KONU
Yurtdışı Sahte Hizmet Belgeleri
İNDİR
TARİH
15.12.2014
SAYI
2014/32
KONU
2013/11 SAYILI SİGORTALILIK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GENELGE’DE DEĞİŞİKLİK
İNDİR
TARİH
04.11.2014
SAYI
2014/30
KONU
6552 sayılı Kanuna ilişkin dava ve icra takibi uygulamaları
İNDİR
TARİH
31.10.2014
SAYI
2014/29
KONU
6552 sayılı Kanunla 4/1-(a) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
20.10.2014
SAYI
2014/28
KONU
Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri
İNDİR
TARİH
01.10.2014
SAYI
2014/27
KONU
3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Yapılan değişiklikler
İNDİR
TARİH
25.09.2014
SAYI
2014/26
KONU
Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
İNDİR
TARİH
18.09.2014
SAYI
2014/25
KONU
2013/34 Sayılı Genelgede değişiklik yapılması
İNDİR
TARİH
26.08.2014
SAYI
2014/23
KONU
Anlaşmasız Sağlık Tesislerince Düzenlenen İstirahat Raporları İçin Onay Şartı Aranmaması Hakkında
İNDİR
TARİH
01.08.2014
SAYI
2014/22
KONU
Aylık bağlandıktan sonra yurtdışında çalışanlar
İNDİR
TARİH
25.07.2014
SAYI
2014/20
KONU
Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri
İNDİR
TARİH
16.07.2014
SAYI
2014/19
KONU
3201 sayılı Kanun uygulamaları
İNDİR
TARİH
23.06.2014
SAYI
2014/16
KONU
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Vakalarının Soruşturulması Hakkında
İNDİR
TARİH
20.06.2014
SAYI
KONU
Sosyal Güvenlik Kurumuna Borcu Olan İşverenler
İNDİR
TARİH
08.05.2014
SAYI
2014-14
KONU
Unvan Bazında İş/Görev Tanımları Kitabı Revizyonu
İNDİR
TARİH
30.04.2014
SAYI
2014/13
KONU
MOSİP e-İmza Kullanımı
İNDİR
TARİH
29.04.2014
SAYI
2014/12
KONU
Danıştay Kararı
İNDİR
TARİH
28.04.2014
SAYI
2014/11
KONU
2013/39 sayılı Genelge - Ülkemizdeki prim ödeme süreleri akit ülkelerdeki sürelerin çakışması
İNDİR
TARİH
14.04.2014
SAYI
2014/10
KONU
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları
İNDİR
TARİH
06.03.2014
SAYI
2014/05
KONU
2013/11 Sayılı Genelge'de değişiklik
İNDİR
TARİH
04.02.2014
SAYI
2014/03
KONU
Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Şikayet Başvuruları
İNDİR
TARİH
17.01.2014
SAYI
2014/01
KONU
Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
İNDİR
TARİH
14.12.2013
SAYI
2013/39
KONU
Uluslararası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Uygulamaları
İNDİR
TARİH
12.12.2013
SAYI
2013/41
KONU
2011/13 Sayılı Genelge'de Değişiklik
İNDİR
TARİH
26.11.2013
SAYI
2013/36
KONU
Kamu Denetçiliği Kurumuna Yapılan Şikayet Başvuruları
İNDİR
TARİH
15.11.2013
SAYI
2013/37
KONU
Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri
İNDİR
TARİH
28.10.2013
SAYI
2013/35
KONU
Analık İstirahat Raporları ve Meslek Hastalığı Bildirimi
İNDİR
TARİH
10.10.2013
SAYI
2013/34
KONU
Maluliyet tespiti işlemleri
İNDİR
TARİH
10.09.2013
SAYI
2013/32
KONU
E-Ödenek İkinci Versiyon Programı Hakkında
İNDİR
TARİH
19.08.2013
SAYI
2013/33
KONU
Mahsuplaşma Programı Hakkında
İNDİR
TARİH
29.07.2013
SAYI
2013/31
KONU
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Soruşturulması
İNDİR
TARİH
22.07.2013
SAYI
2013/30
KONU
6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teşviki düzenlemeleri
İNDİR
TARİH
02.07.2013
SAYI
2013/27
KONU
Tarımsal Kesinti Uygulaması
İNDİR
TARİH
26.06.2013
SAYI
2013/26
KONU
4/1-(a) ve 4/1-(b) Sigortalılarına İlişkin Tahsis Uygulamaları (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
24.06.2013
SAYI
2013/25
KONU
Tecil ve Taksitlendirme Yetkileri
İNDİR
TARİH
08.04.2013
SAYI
2013/20
KONU
6385 sayılı Kanun Uygulamaları, Emzirme Ödeneği ile Diğer uygulamalar
İNDİR
TARİH
06.04.2013
SAYI
2013/19
KONU
Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi
İNDİR
TARİH
28.03.2013
SAYI
2013/18
KONU
3201 sayili Kanuna gore tahakkuk ettirilen borçlarının yurtdisından odenmesi
İNDİR
TARİH
22.02.2013
SAYI
2013/11
KONU
Sigortalılık İşlemleri
İNDİR
TARİH
14.02.2013
SAYI
2013/09
KONU
Bankalar ile imzalanan tahsilat ve ödeme protokollerinin revizyonu
İNDİR
TARİH
11.02.2013
SAYI
2013/08
KONU
SGDP Yapılandırma
İNDİR
TARİH
23.01.2013
SAYI
2013/04
KONU
Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
İNDİR
TARİH
26.11.2012
SAYI
2012/37
KONU
2012/30 sayılı Genelgede yapılan değişiklik
İNDİR
TARİH
26.11.2012
SAYI
2012/38
KONU
Türkiye Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin hastalık sigortası hükümlerinin 4/1(b) ve 4/1(c) yönünden uygulanması
İNDİR
TARİH
03.10.2012
SAYI
2012/33
KONU
Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi
İNDİR
TARİH
25.09.2012
SAYI
2012/32
KONU
2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
22.08.2012
SAYI
2012/31
KONU
Hasta Tarafından Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Geri Ödeme İşlemleri
İNDİR
TARİH
22.08.2012
SAYI
2012/30
KONU
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
İNDİR
TARİH
03.08.2012
SAYI
2012/28
KONU
E-Ödenek Programı
İNDİR
TARİH
01.08.2012
SAYI
2012/27
KONU
Kurum alacaklarının terkini ve zamanaşımı
İNDİR
TARİH
28.06.2012
SAYI
2012/24
KONU
2011/48 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
28.06.2012
SAYI
2012/25
KONU
Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası Uygulamaları
İNDİR
TARİH
25.06.2012
SAYI
2012/23
KONU
6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmış alacaklara ilişkin ödeme planlarının ihyası
İNDİR
TARİH
18.04.2012
SAYI
2012/15
KONU
Rücu davalarına konu alacaklann dava açilmadan tahsili
İNDİR
TARİH
10.04.2012
SAYI
2012/13
KONU
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun Elektronik Ortamda Kuruma Gönderilmesi
İNDİR
TARİH
07.02.2012
SAYI
2012/05
KONU
Trafik Kazalarına Bağlı Tedavi Giderleri
İNDİR
TARİH
24.01.2012
SAYI
2012/03
KONU
Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
İNDİR
TARİH
17.01.2012
SAYI
2012/2
KONU
Yeşil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil işlemleri
İNDİR
TARİH
02.12.2011
SAYI
2011/67
KONU
Gayrimenkul değer tespitleri
İNDİR
TARİH
28.10.2011
SAYI
2011/65
KONU
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
İNDİR
TARİH
12.10.2011
SAYI
2011/64
KONU
2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
16.09.2011
SAYI
2011/63
KONU
6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular
İNDİR
TARİH
12.09.2011
SAYI
2011/62
KONU
Fatura bedellerinin ödenmesi
İNDİR
TARİH
09.08.2011
SAYI
2011/59
KONU
2011/55 sayılı Genelgede değişiklik yapılması
İNDİR
TARİH
22.07.2011
SAYI
2011/58
KONU
Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis İşlemleri (Mülga 2018/38)
İNDİR
TARİH
08.07.2011
SAYI
2011/57
KONU
İş kazası ve meslek hastalığı vakalarının Çalışma Bölge Müdürlüklerine intikal ettirilmesi
İNDİR
TARİH
01.07.2011
SAYI
2011/56
KONU
6111 sayılı Kanuna göre peşin ödeme tercihi ile yeniden yapılandırılmış Kurumumuz alacaklarının ödeme süresi
İNDİR
TARİH
29.06.2011
SAYI
2011/54
KONU
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteği
İNDİR
TARİH
27.06.2011
SAYI
2011/50
KONU
Kısa Vadeli Sigorta Prim Kolları
İNDİR
TARİH
21.06.2011
SAYI
2011/53
KONU
İcra takip haciz ve satış işlemleri
İNDİR
TARİH
11.06.2011
SAYI
2011/51
KONU
Kayıt dışı istihdam ile mücadele
İNDİR
TARİH
10.06.2011
SAYI
2011/49
KONU
Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Tespit İşlemleri
İNDİR
TARİH
08.06.2011
SAYI
2011/46
KONU
Yurt dısı tedavi islemleri
İNDİR
TARİH
08.06.2011
SAYI
2011/47
KONU
Yol ve gündelik giderleri
İNDİR
TARİH
08.06.2011
SAYI
2011/48
KONU
Yurtdışı borçlanma ve tahsis işlemleri
İNDİR
TARİH
07.06.2011
SAYI
2011/45
KONU
6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri
İNDİR
TARİH
31.05.2011
SAYI
2011/43
KONU
Yabancı uyrukluların sigortalılıkları
İNDİR
TARİH
20.05.2011
SAYI
2011/39
KONU
Genel sağlık sigortası hükümlerine ilişkin getirilen değişiklikler
İNDİR
TARİH
05.04.2011
SAYI
2011/36
KONU
6111 sayılı Kanun uyarınca yapılacak sigortalama ve borçlanmaya ilişkin işlemler
İNDİR
TARİH
24.03.2011
SAYI
2011/32
KONU
Emeklilik Belgeleri, Emeklilik ikramiyesi
İNDİR
TARİH
18.03.2011
SAYI
2011/29
KONU
Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar
İNDİR
TARİH
18.03.2011
SAYI
2011/30
KONU
4/1-b kapsamındakilerin maaşlarından yapılacak kesintiler
İNDİR
TARİH
15.03.2011
SAYI
2011/27
KONU
Silikozis hastaları ile ilgili iş ve işlemler
İNDİR
TARİH
03.03.2011
SAYI
2011/24
KONU
Belediyelerden olan Kurumumuz alacakları
İNDİR
TARİH
25.02.2011
SAYI
2011/21
KONU
2022 sayılı Kanuna göre yapılan is ve islemler
İNDİR
TARİH
22.02.2011
SAYI
2011/20
KONU
Danıştay Kararı
İNDİR
TARİH
18.02.2011
SAYI
2011/17
KONU
Danıştay Kararı
İNDİR
TARİH
04.02.2011
SAYI
2011/13
KONU
İlişiksizlik Belgesi (Değişiklikler İşli)
İNDİR
TARİH
02.02.2011
SAYI
2011/12
KONU
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler
İNDİR
TARİH
19.01.2011
SAYI
2011/9
KONU
Yurtdışı sigortalılarının malullük aylıklarında ilk işe giriş tarihlerinin tespiti
İNDİR
TARİH
19.01.2011
SAYI
2011/10
KONU
Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar
İNDİR
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E Ofis No: 15 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea