ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
Okunma Sayısı: 690605.12.2016Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Muhtasar Beyanname İle Birleştirilmesi ve Belgelerin Vergi Daireleri Üzerinden SGK’ya Gönderilmesi

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 15.7.2016 tarihli, 6728 sayılı Kanun’ un muhtelif maddeleri ile gelir vergisi kanunu, damga vergisi kanunu ve sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan değişikliklerin amacı,  sosyal güvenlik kurumuna verilmekte olan aylık prim ve hizmet belgelerinin muhtasar beyanname ile birleştirilerek vergi daireleri üzerinden alınmasına yöneliktir.

Her iki kanunda yapılan değişiklik sonucunda aylık prim ve hizmet belgelerinin vergi dairelerince alınmasına yönelik vergi mevzuattaki sorunlar ile sosyal güvenlik kanunundaki sorunlar giderilerek her iki kurumun uygulamakta olduğu mevzuat yönünden ileride yaşanabilecek sorunlar giderilmiş ayrıca sosyal güvenlik kurumuna verilen her belge türünden dolayı tahakkuk etmekte olan damga vergisi tutarının, bu defa belgenin tekleştirilmesi sonucunda gelir kaybının önlenmesi bakımından bu belgenin damga vergisi tutarı yükseltilmiştir.

 

Söz konusu kanun uyarınca işleyiş ne şekilde olacaktır?

 

Öncelikle uygulama aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesine ilişkin yeni yılın başı yani şubat ayından itibaren başlatılacak, ayrıca tüm Türkiye’de bir anda değil pilot olarak seçilecek bir il de uygulanmak suretiyle olursa aksaklıkların neler olduğu hususu gözlemlenecek ve işleyişin sorunsuz olduğu görüldükten sonra tüm ülke çapında uygulamaya geçilecektir.

 

Uygulamada serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir ( meslek mensubu) mükellefleriyle yapmış olduğu sözleşme gereğince ilgili vergi dairesinden şifre talep edecek, almış olduğu bu şifre ile mükelleflerinin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini mükelleflerinin mükellefiyet kaydının tesis edilmiş olduğu ildeki vergi daireleri üzerinden göndereceklerdir. Ancak mükellefleri için vergi dairelerinden muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin gönderilebilmesi için alınmış olan şifrenin mükellefinin SGK’daki tüm işlemleri için geçerli olacağı hususu düşünülmemelidir. Örnek vermek gerekirse mükellefinin sigortalı işe giriş bildirimi, işten çıkış bildirimi, istirahatli iken çalışılmadığına ilişkin bildirim gibi yükümlülükleri yine SGK e-bildirge sistemi üzerinden yerine getirilmeye devam edecektir. Yani işverenin işyeri yükümlülükleri için kendisinin veya yetkilendirmiş olduğu kişinin  bir SGK’dan almış olduğu şifre ve birde meslek mensubu için tanımlanmış iki şifresi olacaktır. Dolayısıyla meslek mensuplarının vergi dairelerinden mükellefleri için almış oldukları şifre sadece muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin gönderilebilmesinde kullanılabilecektir.

 

SGK’ da tescilli mevcut işyerleri için meslek mensupları mükellefleri bakımından ilgili vergi dairelerine müracaat ederek bir şifre daha alacakken, yeni tescil edilecek işyerleri bakımından hem SGK’ya hemde vergi dairelerine ayrı ayrı şifre için müracaat edilmesi gerekecektir.

 

Yine uygulama bir milat içerecek olup milat olarak şubat ayı (ocak ayı aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi gereken ay olduğu için ) itibariyle muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin gönderilmesi sağlanabilecek geriye doğru yani bu tarihten öncesine ilişkin aylık prim ve hizmet belgeleri eskiden olduğu gibi işyerlerinin tescilli olduğu ünitelere e-bildirge vasıtasıyla gönderilebilecektir. Vergi dairelerine yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgesi (muhtasar ve prim hizmet beyannameleri) internet üzerinden gönderilebilecekken milat olarak uygun görülen tarihten öncesine ait aylık prim ve hizmet belgeleri süresi geçmiş belge alamadıkları için e-bildirge sistemi üzerinden değil kâğıt olarak düzenlenerek verilebilecektir.

 

Bir başka husus ise pilot olarak uygulanacak ilde vergi mükellefiyeti olmayan mükelleflerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini o ilde uygulamaya geçilmiş olsa bile vergi dairelerine değil yine işyerlerinin bağlı olduğu kurum ünitelerine aylık prim ve hizmet belgesi ile e-bildirge ile verecek olmalarıdır. İstanbul’da mükellefiyeti olan yani beyannamelerini İstanbul’a veren bir mükellef pilot olarak seçilecek olan ilde SGK kapsamında işyeri olsa dahi o ilde vergi mükellefiyeti olmadığı için yani o ile beyanname vermediği için o ildeki aylık prim ve hizmet belgesini vergi dairelerinden veremeyecek o ildeki sigorta il /merkez müdürlüğüne e-bildirge ile verecektir. Uygulama tüm ülke çapında başlatıldığında ancak muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile bildirilecektir.

 

Vergi mükellefiyeti olan ancak SGK işyeri olmayan mükellefler bu belgenin sadece muhtasar kısmını dolduracak yine SGK işyeri olup mükellefiyeti olmayan işverenler içinde belgenin prim ve hizmet kısmı doldurulacaktır.  Örneğin ev hizmetlerinde bir sigortalı çalıştırıyorsanız beyanname vermediğiniz için bu belgenin sadece SGK’yı ilgilendiren kısmını doldurup vermeniz gerekecektir.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/a kapsamında( eski tabiriyle SSK kapsamında) işçi çalıştırılması durumunda da bu kurum ve kuruluşlar belgelerini her ayın 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasındaki dönem için düzenleyip dönemi takip eden ayın 7 sinde vermekte iken uygulamaya geçildikten sonra artık kamu kurum ve kuruluşları da 15 i ile takip eden ayın 14 ü arasına ilişkin belgeleri 14 ünün içinde bulunduğu ayın 23 üne kadar vermek durumunda kalacaklardır.

 

 

Sonuç olarak belgenin verilmek için devlete giriş yaptığı kapı tek gibi görünse de girişten sonra belge iki kapıdan ayrı ayrı geçirilerek her kurum kendi işlemlerini kendi mevzuatına göre yapmaya devam edecektir. 

İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea