ÜYE GİRİSİ
TEKLİF AL
BİZİMLE ÇALIŞMAK
İSTER MİSİNİZ?
YENİ
TANITIM
BROŞÜRÜMÜZ
YAYINLAR
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ16.07.2024
3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na Göre Çıraklık Koşulları ve Çırakların Hakları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ09.07.2024
Yurtdışında Öğrenim Gören Öğrencilerin Ülkemizde Staj Yapmaları Durumunda Sosyal Güvenlik Uygulamaları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ02.07.2024
Bahşişin Ücret Niteliği ile Sigorta Primi ve Vergi Kesintisi Boyutunun İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ25.06.2024
“Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” Düzenlemelerinin İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ04.06.2024
Yıllık Ücretli İzin Hakkının Uygulanma Esasları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ28.05.2024
Cinsel Taciz Sebebiyle İş Sözleşmesinin Haklı Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.05.2024
İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmada İşyerinde 30 İşçi Çalıştırılması Koşulu ve Yargıtay Uygulaması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.05.2024
Mevsimlik İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin İş Kanunundan Kaynaklanan Haklarının Yargıtay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.05.2024
İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanmada Altı Aylık Kıdem Koşulu makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ30.04.2024
Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisi Bulunan Özel İstihdam Bürosunun Engelli Çalıştırma Yükümlülüğünün Kapsamı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ24.04.2024
İş Hukukunda Ayrımcılık Tazminatı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ16.04.2024
İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Nedenlerle İş Sözleşmesinin Geçerli Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ02.04.2024
İş Hukukunda Çalışma Koşulu Haline Gelen İşyeri Uygulamaları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ26.03.2024
Antraklı Çalışmalarda Dinlenme Süresi ve Fazla Çalışmanın Hesaplanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ19.03.2024
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlar İçin Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ13.03.2024
İşçi Hakkında Uygulanan Disiplin Cezaları ve Yargısal Denetimi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ05.03.2024
Yer Altı Maden İşyerlerinde Çalışan İşçileri Koruyucu Yasal Düzenlemeler makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ27.02.2024
İş Kanunu Hükümleri Uyarınca Uygulanan İdari Para Cezalarına İtiraz Usulü makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ20.02.2024
İş Hukukunda Elektronik Ortamda Oluşturulan İşyeri Kayıt ve Belgelerinin Delil Niteliği makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ13.02.2024
Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günü Çalışmalarında Yargıtay Uygulaması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ06.02.2024
Azami Çalışma Sürelerini Aşan Yasak Çalışmalarda Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi Yükümlülüğü makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ30.01.2024
İşçinin İş Sözleşmesinin Sendikal Nedenlerle Feshi ve Sendikal Tazminat makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ23.01.2024
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda Yer Alan Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağına İlişkin Düzenlemelerin İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ16.01.2024
İşyerinde Grev ve Lokavt Kararı Alınması, Uygulamaya Konulması ve Sona Ermesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ09.01.2024
İş Kanunu Uyarınca İşyerinden Toplu İşçi Çıkarma Usulü/Prosedürü makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ26.12.2023
İmzasız Ücret Ödeme Bordroları, Hileli Bordro Düzenlenmesi ile Hukuki ve İdari Sonuçları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ19.12.2023
İş Hukukunda Ücreti Koruyucu Düzenlemeler makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ12.12.2023
Ücretin Gününde Ödenmemesi Nedeniyle Çalışmaktan Kaçınma Hakkı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ05.12.2023
İş Sözleşmelerine Yapılan Eğitim Harcamaları Karşılığında Cezai Şart Konulması ve Yargısal Denetimi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ28.11.2023
Asgari Süreli İş Sözleşmesi ve Hukuki Niteliği makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.11.2023
Ölüm Tazminatı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.11.2023
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında İş Sözleşmesinin Devri makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.11.2023
İş Hukukunda Kadın İşçinin Süt İznini Kullanım Usul ve Esasları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ31.10.2023
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin Alınmaması Sebebiyle Çalışanın Çalışmaktan Kaçınma Hakkı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ24.10.2023
Üst Düzey Yöneticilerin İş Kanunu’ndan Kaynaklanan Haklarıyla İlgili Yargıtay Uygulamasının İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ17.10.2023
Eşel Mobil Ücret Uygulaması ve Türkiye’de Uygulanabilirlik Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ10.10.2023
Gözaltına Alınma, Tutuklanma ve Mahkumiyet Nedeniyle İş Sözleşmesinin Haklı veya Geçerli Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ03.10.2023
Aynı İşyerinde ya da Değişik İşyerlerinde Aynı İşverene Bağlı Olarak Geçen Aralıklı Hizmet Sürelerinin Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınması Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ26.09.2023
Hafta Tatili İzninin Toplu Olarak Kullandırılması ve Doğurduğu Hukuki Sonuçlar makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ19.09.2023
Asgari İşçilik İncelemesinde İnşaat İşlerinin Maliyet Bedelinin Tespiti makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ12.09.2023
Gazeteciye Askerlik ve Gebelik Halinde Ücret Ödenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ05.09.2023
İşverenin Genişletilmiş Yönetim (Sevk ve İdare) Hakkı ve Kapsamı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ29.08.2023
Ücretin Yabancı Para Birimi Olarak Kararlaştırılmasına İlişkin Koşullar makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ22.08.2023
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Hükümleri Uyarınca İşyerinde İşin Durdurulması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ15.08.2023
İşçi Sendikasının Tis Yetki Tespiti Talebinin Bakanlık Tarafından Başvuru Tarihi ve İşyerinde Çalışan İşçiler Esas Alınarak İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ08.08.2023
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Karşılığında Serbest Zaman Kullanımı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ01.08.2023
Deniz İş Hukuku Kapsamındaki İşler ve Gemi Adamları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ25.07.2023
İşçinin Yarım Çalışma İzni Hakkı ve Kullanımı ile Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ17.07.2023
Kanser Hastalarının Geçici Maluliyet Hakkı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ11.07.2023
İşyerinde Engelli ve Eski Hükümlü İle Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananları Çalıştırma Yükümlülüğü makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ04.07.2023
İşyerinde Denkleştirme Esasına Göre Çalışma Yapılması ve Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ20.06.2023
Anayasa Mahkemesi’nin Gazetecilerle İlgili Kıdem Hakkı Kararı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ13.06.2023
İşçinin Sık Sık Rapor Alması Nedeniyle İş Sözleşmesinin Geçerli Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ06.06.2023
İlk Sigortalık Tescil Tarihi 08/09/1999 Öncesi ya da Sonrası Olan Sigortalıların İstifa Etmeleri Halinde Kıdem Tazminatı Hakları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ30.05.2023
Fiili Hizmet Zammı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ23.05.2023
İş Sözleşmesinin Devri makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ16.05.2023
İbra Sözleşmesi ve Geçerlilik Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ09.05.2023
İş Güvencesinden Yararlanma Koşullarının Yargıtay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ02.05.2023
İşçinin Ücret Alacağının Ücret Garanti Fonu Tarafından Ödenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ25.04.2023
Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Cezai Şart ve Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ18.04.2023
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi’nden Hizmet Alınması Nedeniyle İşyeri Hekiminin İş Sözleşmesi Geçerli Olarak Feshedilebilir mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ11.04.2023
İşçi Tarafından Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ04.04.2023
İşçi Temini Sözleşmesinin Alt İşverenlik veya Geçici İş İlişkisi Çerçevesinde Gerçek Hukuki Niteliği ve Doğurduğu Sonuçlar makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ28.03.2023
Deniz İş Kanununa Tabi Olarak Çalışan Gemi Adamının Fazla Çalışma Ücretinin Hesaplanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.03.2023
Parça Başı ve Yüzde Usulü ile Çalışan İşçilerin Ücreti, Tatil Ücreti ve Fazla Çalışma Ücreti makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.03.2023
İş Hukukunda İş Sözleşmesinin Taraflarının Anlaşmasına Dayanan Ücretsiz İzin makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.03.2023
İş Hukukunda Mutlak ve Nispi Emredici Hükümler İle Yedek Hukuk Kuralları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ28.02.2023
Depremin Etkilerinden Kaynaklı Bölgesel Kriz Nedeniyle Kısa Çalışma Uygulaması, Nakdi Ücret Desteği ve İş Sözleşmesi Fesih Yasağı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.02.2023
Zorlayıcı Sebepler Halinde Ücret ve İş Sözleşmesinin Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.02.2023
İşe İade Kararı Sonucunda İşe Başlama veya İşe Başlatmakta Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Mahkemece Samimiyet İlkesi Çerçevesinde İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.02.2023
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmeliğin İşverene Getirdiği Yükümlülükler ve İş Hijyeni Laboratuvarları (2) makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ31.01.2023
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri Hakkında Yönetmeliğin İşverene Getirdiği Yükümlülükler ve İş Hijyeni Laboratuvarları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ24.01.2023
Kötü Niyet Tazminatı ve Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ17.01.2023
6331 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuat Uyarınca İşyerinin Girdiği Tehlike Sınıfının Belirlenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ10.01.2023
İşverenin Eşit İşlem Borcu ve İşçilere Ücret Zammı Yapılması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ03.01.2023
Kıdem Tazminatı’nda Süre, Miktar ve Hesaplanma Şekli makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ28.12.2022
Asgari Ücret Ödeme Yükümlülüğüne Uymamamın Doğurduğu Hukuki Sonuçlar makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ20.12.2022
İşçinin Verdiği Zarar Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi ve Zararın Tazmini makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ13.12.2022
Askerlik Yükümlülüğü, Kıdem Tazminatı ve Yeniden İşe Başlatma Zorunluluğu makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ06.12.2022
Şantiye Şefinin Hak, Sorumluluk ve Görevlerinin Kapsamı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ29.11.2022
İşçinin Emir ve Talimatlara Uymamasının Doğurduğu Hukuki Sonuçlar makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ22.11.2022
İşçinin İstifa Dilekçesinin Geçerlilik Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ15.11.2022
Avans Ödeme Yükümlülüğünün Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ08.11.2022
İşyeri İşkolu Tespiti ve İtiraz makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ01.11.2022
Psikolojik Taciz (Mobbing) makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ25.10.2022
Geçersiz Fesih Sebebiyle İşçiye Boşta Geçen Süre Ücreti Ödenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ18.10.2022
İşçiye Yeni İş Arama İzni Kullandırılmasının Esasları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ11.10.2022
İşçinin Sağlık Sebepleriyle İş Sözleşmesini Haklı Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ04.10.2022
Performans Düşüklüğü Sebebiyle İş Sözleşmesinin Geçerli Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ27.09.2022
İşyeri Devri ve İşçilik Alacaklarından Sorumluluk makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ20.09.2022
Esnek Çalışma Nedir Sosyal Güvenlik Boyutundaki Uygulaması Nasıl Olmalıdır? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ13.09.2022
Tarım ve Orman İşlerinde Çalışanların Sosyal Güvenliği makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ06.09.2022
Mevsimlik Tarım İşlerinde Sosyal Güvenlik makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ31.08.2022
Yabancılık Unsuru Taşıyan İş Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ23.08.2022
Geçici Görevle Yurt Dışına Gönderilen veya Geçici Görevle Ülkemizde Görevlendirilenlerin Sigortalılığı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ16.08.2022
İşletmesel Karar ve Yargısal Denetimi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ09.08.2022
Birlikte İstihdam, Unsurları ve Doğurduğu Hukuki Sonuçlar makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ02.08.2022
Belirli Süreli İş Sözleşmelerine İlişkin Haksız Fesihte Tazminat ve Cezai Şart makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ26.07.2022
İş Sözleşmesini Haklı Sebeple Fesheden Tarafın Uğradığı Zararın Tazminini Talep Hakkı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ19.07.2022
KVKK ve İlgili Mevzuat Hükümleri Çerçevesinde Adaya/Çalışana Uygulanabilecek Testler makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ05.07.2022
Göreve/İşe İade Edilen Memur Veya İşçi Personelin Boşta Geçen Sürelerdeki Özlük Haklarının Kendilerine Verilmesi Halinde Bu Süreler Hizmetten Sayılmakta Mıdır? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ28.06.2022
Sosyal Güvenlik Kanununda Kadın Sigortalılara Sağlanan Haklar makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.06.2022
Kadın İşçileri Gebelik ve Analık Hallerinde Koruyucu Düzenlemeler makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.06.2022
Bordro Şirketleri Aracılığıyla İşçi Temini ve Yasal Boyutu makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.06.2022
Zamanında Ödenmeyen Kıdem Tazminatı Alacağına Faiz Uygulanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ31.05.2022
İşverenin Hileli Bordro Düzenlemesi ve Hukuki Sonuçları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ24.05.2022
Şüphe Feshi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ17.05.2022
İşçinin Ücretinin Düşürülmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ10.05.2022
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Sigortalılıkları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ26.04.2022
Sendikalarda Seçimle Görev Alanlar İşsizlik Sigortasına Tabi Midirler? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ19.04.2022
Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ14.04.2022
Çıraklık ve Stajyerlik Eğitimi Yapanların 5510 Sayılı Kanun Karşısındaki Sigortalılıkları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ05.04.2022
Kişisel Verilerin İşlenmesinde Meşru Menfaat Koşulu makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ29.03.2022
Vekalet Ücreti Sigorta Primi Kesintisine Tabi midir? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ22.03.2022
7201 Sayılı Tebligat Kanunu Uyarınca Tebligat Usulleri ve Tebligatlı Teftiş makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ15.03.2022
İş Hukuku Kapsamında İşçinin Ulaşılamama Hakkı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ08.03.2022
İşyerinde Prim Uygulaması ve Primin Hesaplanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ01.03.2022
Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku Bağlamında Hukuk Normları ve Normlar Hiyerarşisi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ22.02.2022
Uluslararası İşgücü Kanunu Uyarınca Kanuni Çalışma İzni Süresi, Denetim ve İdari Para Cezası Uygulanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ15.02.2022
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanununa Göre Yabancıların Çalışma İzni Muafiyeti makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ08.02.2022
Yabancıların Çalışma İzni Alma Zorunluluğu, Çalışma İzin Türleri ve Süresi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ01.02.2022
İşin Görülmesinde Mücbir Sebepten Kaynaklanan Geçici İfa İmkansızlığı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ25.01.2022
Gazetecinin Tanımı, Kıdem Süresi ve Kıdem Tazminatı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ18.01.2022
Türkiye Geneli 5 Puanlık Desteği Kaybetmemek İçin Taksitlendirme Formülü makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ11.01.2022
İşverenin Yanında Çalışan Eşi ve Çocukları İle Velayet ve Vasiyet Altındaki Çocuğun Sigortalı Sayılma Hali makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ04.01.2022
Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Muvazaa makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ28.12.2021
İhaleli İşlerdeki Alacak Davalarında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Uygulaması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.12.2021
İşçinin İşe Geç Gelmesi Halinde Ücretinden Kesinti Yapılabilir Mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.12.2021
Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Unsurları ve Birlikte Sorumluluk makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.12.2021
İş Akdinin Feshinde Yıllık İzin Ücreti ve Netleştirilerek Ödenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ30.11.2021
Ücretin Ödenmemesi ve İdari Para Cezası Uygulanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ23.11.2021
Ücret Alacaklarında Zamanaşımı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ16.11.2021
Elektronik Tebligat makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ09.11.2021
İhbar Süresi İçinde Yıllık Ücretli İzin Kullanılması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ02.11.2021
Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarında Zaman Aşımı Uygulanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ26.10.2021
İş Hukukunda Çağrı Üzerine Çalışma makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ19.10.2021
Hafta Tatili İznine Hak Kazanma, Kullanımı ve Ücreti makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ12.10.2021
Ücret Alacaklarının Ödenmesinde İspat Yükümlülüğü makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU EKİBİ05.10.2021
İdarelerce Ücret Niteliğindeki Ödemelerin Toplu Olarak Ödenmesine Karar Verilmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ28.09.2021
Özel İstihdam Bürosu’nun Geçici İş İlişkisi Kurma Yetkisinin İptali ve İdari Para Cezası Uygulanması Gereken Haller (III) makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ21.09.2021
Geçici İş İlişkisi Kurulabilecek Haller ve Yasaklar(II) makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ14.09.2021
Meslek Edinilmiş Geçici İş İlişkisi Kurulması ve Koşulları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ07.09.2021
Özel İstihdam Büroları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ31.08.2021
Pandemi Döneminde Uzaktan Çalışma Halinde İşçi Ücretlerinde İndirim Yapılabilir Mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ26.08.2021
Hafta Tatili ve Genel Tatil Günü Ücretlerinin Hesaplanması makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ17.08.2021
İş Kanununa Göre İhbar Tazminatına Hak Kazanılan ve Kazanılamayan Haller makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ10.08.2021
Covid -19 Kapsamında Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Sürelerinin Kıdem Süresine ve Yıllık İzin Sürelerine Etkisi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ03.08.2021
İşçinin Ara Dinlenmesi Süresi ve Uygulama Esasları makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ27.07.2021
İşveren, İşçiye/Çalışana Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Aşı Olma Zorunluluğu Getirebilir Mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ06.07.2021
İşyerinde Bilgisayar, İnternet Kullanımı İle E-Posta Yazışmalarının İşveren Tarafından Denetlenmesi ve Konuya Yargının Bakışı makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK29.06.2021
Meslek Adı ve Kodu Değişiklikleri Hakkında makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ23.06.2021
Ücretlerden ve Tazminatlardan Yapılacak Yasal Kesintiler makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ08.06.2021
Pandemi'de Telafi Çalışması Yapılabilir mi? makaleyi oku
Yazar:Dilek TOSUN02.06.2021
COVID-19 Sürecinde Uzaktan Çalışma Şartları ve Hukuki Durumun İncelenmesi makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ25.05.2021
Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Hesaplamasında Yapılan Yanlışlık makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ18.05.2021
Holding Bünyesinde ya da Şirketler Topluluğunda Geçici İşçi İstihdamı makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ10.05.2021
Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde Sosyal Güvenlik Hukuku ve İş Hukuku Üzerine Bir Bakış makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ03.05.2021 Coronavirüsü (Covid-19) İşçiye Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Verir Mi? makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ22.04.2021 Fazla Çalışma Hesabında Çalışılan ve Çalışılmayan Genel Tatil Günleri makaleyi oku
Yazar:BARIŞ ERDEM DANIŞMANLIK İŞ HUKUKU EKİBİ15.04.2021 Kısa Çalışma Ödeneği Hangi Hallerde Sona Erer/ Kesilir ? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK25.03.2021 Anayasa Mahkemesinin 506 Sayılı Kanun’un Mülga 62’nci Maddesinin Birinci Fıkrasına İlişkin Kararı Hakkında makaleyi oku
Yazar:Dilek TOSUN30.06.2020 Yargıtay Kararları Çerçevesinde İkale Sözleşmesi makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK21.04.2020 Uzaktan Çalışma Kapsamında Olan Çalışanların İş Kazası Durumları makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK07.10.2019 İş Kazalarının İşçinin İşverene Maliyeti Açısından Değerlendirilmesi makaleyi oku
Yazar:Dilek TOSUN24.09.2019 İlk Sigortalılık Tescil Tarihi 08/09/1999 Sonrası Olan Çalışanlar İstifa Etmeleri Halinde Kıdem Tazminatı Alabilir mi? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK09.09.2019 Şirketlerin Bölünmesinin Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Yasal Sonuçları Nelerdir? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK05.09.2019 7161 Sayılı Yasa İle Getirilen İhale Konusu İşlerde Tasfiye Veya Devir Sürecinde İşverenlerce Yeni Dosya Açılması Gerekir mi? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK19.08.2019
İşçi Alacaklarına İlişkin Arabuluculuk Kararları Sonrasındaki SGK Yükümlülükleri makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK02.07.2019 Temmuz Ayı Geldi Mali Tatil Konusu Sorulmaya Başladı makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK28.03.2019 2019 Yılı İçin Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteğindeki Farklılıklar makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK28.03.2019 Konut Kapıcılığı İşyerlerinde Çalıştırılanlarla İlgili Kolay İşverenlik makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK25.03.2019 Sosyal Güvenlik Mevzuatında Asıl İşveren Alt İşveren Uygulaması makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK11.03.2019 5510 Sayılı Kanunun 102. Maddesinde 7144 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK05.12.2016 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Muhtasar Beyanname İle Birleştirilmesi ve Belgelerin Vergi Daireleri Üzerinden SGK’ya Gönderilmesi makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK01.09.2016 Sigortalı İşten Ayrılış Nedenleri ve Sigortalı Eksik Gün Nedenleri “Neden Böyle Oldu” makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK05.08.2016 Sigorta Primi Teşvikleri makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK07.01.2016 İşveren Tarafından İşçilerin Akıllı Kartlarına(Yemek Kartları) Yüklenen Yemek Bedelleri Prime Esas Kazanca Dahil Edilir Mi? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK14.10.2015 Emekli Aylığı Almakta İken Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yapılmamış Bir Ülkede Çalıştırılan Türk İşçilerinden Neden Genel Sağlık Sigortası Primi Kesiliyor? makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK14.07.2015 Kısmi Süreli Çalışmada Hafta Tatili makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK20.05.2015 İşçinin Aynı İşverenin -Bir Veya Değişik- İş Yerlerinde Aralıklı Çalışması Durumunda Kıdem Tazminatı makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK12.05.2015 Huzur Hakkı Ödemelerinin Prime Esas Kazanca Dahil Edilme Durumu makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK08.05.2015 Spek Tavanını Aşan Kazançların Primlerinin İadesi makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK30.03.2015 İş Kazası Nedeniyle İstirahatli Olunan Eksik Gün Bildirimi SGK Tarafından Kabul Edilmiyor makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK17.03.2015 Ay İçinde Tam Çalışılmasına Rağmen Gün Sayınızın 30 günden Eksik Olması makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK16.03.2015 Gemilerde Çalışan Personelin Sosyal Güvenlikleri makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK06.03.2015 Hazır halde alınıp satılan işlerde asgari işçilik uygulaması varmıdır? ihale yolu ile ihale mevzuatının farkı nedir? makaleyi oku
Yazar:Kaan GÜRIŞIK20.08.2013 İş Sözleşmesinin Geçerli Nedenle Feshi makaleyi oku
Yazar:Cemali ÖZKAN19.08.2013 E- FATURA UYGULAMASINA GEÇİŞ NASIL OLACAK makaleyi oku
Yazar:Orbay ŞİŞLİ06.08.2013 İşverenlerce Yurtdışına Götürülen İşçiler İle 10 ve Üzerinde Sigortalı Çalıştıran İşyerlerine İlişkin Sigorta Prim Teşvikleri makaleyi oku
Yazar:Cemali ÖZKAN16.07.2013 ÖZELGELERE YASA GÜCÜ VERİLDİ makaleyi oku
Yazar:Bülent ERSAN11.06.2013 İNSANIZ BİZ... makaleyi oku
Yazar:Orbay ŞİŞLİ07.06.2013 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine İlişkin İşveren Prim Teşviki makaleyi oku
Yazar:Barış Erdem DANIŞMANLIK14.05.2013 Yeni Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesi ve Genel Olarak İşverenin İbrası makaleyi oku
Yazar:Cemali ÖZKAN14.05.2013 Bireysel Emeklilikle Ilgili Vergilemede Son Durum makaleyi oku
İLETİŞİM Ankara Merkez : Mithatpaşa Cad. No:16/21 Çankaya / Ankara +90 (312) 431 43 65 ankara@bariserdem.com
İstanbul Şube : Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sk. Metropol İstanbul A Blok Bina No: 2E No: 604 Ataşehir / İstanbul +90 (216) 6881417 info@bariserdem.com
Copyright © 2016 BARIŞ ERDEM Danışmanlık web tasarım studyocrea